Wzory pism dla Wierzycieli

Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane z urzędu. Wierzyciele, którzy chcą między innymi odzyskać swoje pieniądze, muszą pobrać odpowiedni wniosek, wypełnić i dostarczyć go komornikowi. Co więcej, w przypadku egzekucji w sprawie cywilnej, są zobowiązani także uzyskać klauzulę wykonalności dla swojego wyroku lub nakazu zapłaty.

Wniosek

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek

o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

Wniosek

o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek

o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu

Oświadczenie

o wyborze komornika

Wniosek

o doręczenie korespondencji

Wypełnianie wniosku – co trzeba wiedzieć?

Dokument należy wypełnić go zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. Przede wszystkim trzeba wymienić w nim, między innymi właściwe strony postępowania oraz miejsce ich zamieszkania, itp. Uzupełniony dokument można wysłać pocztą lub też dostarczyć go osobiście komornikowi.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych – dobrze sformułowany wniosek musi zawierać, między innymi: wymienione strony postępowania, miejsce ich zamieszkania i wysokość świadczenia.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty – wierzyciel nie musi samodzielnie wykazywać majątku dłużnika lub też określać sposobu danej egzekucji. Zadania te należą już do komornika.
  • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza – najrozsądniej jest zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dzięki temu spadkobierca ma ograniczoną odpowiedzialność za długi do wysokości majątku, który wchodzi w skład spadku.
  • Wniosek o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu – komornik, wyznaczając odpowiedni termin, wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania nakazu, który został nałożony przez sąd.

  • Warto pamiętać o tym, że komornik samodzielnie nie decyduje o tym, co dłużnikowi konkretnie ma zostać zajęte. Co więcej, nie może również zająć całości jego wynagrodzenia. Jeśli mają Państwo inne pytania dotyczące wypełniania wniosków lub też procedury egzekucji, jestem do dyspozycji. Zapraszam do kontaktu.

Informacje dla dłużnika

Oświadczenie dłużnika

w trybie art. 801 k.p.c.